Mengenal Huruf Hijaiyah

Di halaman ini, kita akan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah.

 

Huruf Ba, Ta, Sa

Huruf Jim Ha Kho

----------------------

Huruf Dal Dzal

Huruf Ro Zai

----------------------

Huruf Sin Shin

Huruf Shod Dhod

----------------------

Huruf Tho Zho

Huruf Ain Ghain

----------------------

Huruf Fa Qof

Huruf Kaf Lam

----------------------

Huruf Mim Nun

Huruf Ha Wau Ya

----------------------

Selesai menonton semua video pembelajaran?

Pastikan anda sudah benar-benar faham setiap penerangan video sebelum pergi ke bab seterusnya.

 Kita akan menyambung pelajaran ke Bab Huruf Bersambung , tekan Teruskan dibawah untuk menyambung pelajaran seterusnya.

Atau tekan Konsep Suku Kata untuk ulangkaji semula ke bab sebelum ini.