Panduan Video Pembelajaran Celik Huruf

Selamat datang buat tuan puan ke dalam panduan video pembelajaran Celik Huruf.

Dalam video ini ustaz mengalu-alukan hasrat tuan puan untuk belajar mengaji.

----------------------

Cara Belajar Dengan Betul

Apakah yang dimaksudkan dengan cara belajar yang betul? Tonton video ini untuk mengetahuinya.

----------------------

Konsep Suku Kata Alquran

Apakah itu konsep suku kata Alquran? 

Bab ini sangat penting untuk kita benar-benar kuasai sebelum menyambung pelajaran ke bab seterusnya

----------------------

Selesai menonton semua video pembelajaran?

Pastikan anda sudah benar-benar faham setiap penerangan video sebelum pergi ke bab seterusnya.

Kita akan menyambung pelajaran ke Bab Huruf Hijaiyah, tekan teruskan dibawah untuk menyambung pelajaran.