Nama-nama Lain Bagi Al-Quran Yang Kita Perlu Ketahui

Al-Quran merupakan nama bagi kitab yang diturunkan kepada Rasul SAW yang terakhir sebagai petunjuk kepada umatnya.

Al-Quran merupakan mukzijat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan berkekalan sehingga hari kiamat.

Namun, terdapat pelbagai nama lain selain daripada nama Al-Quran sebagaimana yang disebut di dalamnya.

Kepelbagaian nama ini menggambarkan keistimewaan dan kemulian Al-Quran itu sendiri.

1. Al-Quran

Al-Quran adalah kata terbitan daripada perkataan (Iqra’) yang membawa maksud ‘menghimpunkan’.

Ibnu Abbas berkata apabila dihimpunkan dan digabungkan ia di dalam hati kamu, maka beramallah dengannya.

2. Al-Mushaf

Mushaf berasal daripada perkataan ‘ashaf’ yang membawa maksud mengumpulkan Al-Suhuf (lembaran).

Al-Sahifah pula bermakna lembaran kulit atau kertas yang ditulis di atasnya.

3. Al-Kitab

Al-Kitab adalah nama lain bagi Al-Quran yang bermaksud ‘himpunan’.

Iaitu Al-Quran yang menghimpun pelbagai ilmu, kisah dan juga pengkhabaran.

Kerana itu Al-Quran juga disebut sebagai Al-Kitab.

4. Al-Nur

Al-Quran dikenali juga sebagai Al-Nur.

Ianya kerana Al-Quran berfungsi untuk menyingkap perkara kebenaran dan menerangkan perkara yang tidak jelas tentang halal dan haram.

Selain itu juga Al-Quran memberi penjelasan yang tidak tercapai oleh akal fikiran.

Seterusnya, memberi cahaya petunjuk kepada permasalahan yang tidak jelas tentang halal dan haram.

5. Al-Furqan

Kenapa nama lainnya Al-Furqan?

Sebab Al-Quran merupakan kitab yang membezakan di antara perkara yang benar dan batil.

Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahawa Al-Quran mempunyai pelbagai nama selain daripada nama Al-Quran.

Berdasarkan seperti yang dinyatakan oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran itu sendiri.

Hal ini menggambarkan bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang sangat agung.

Kerana itulah diberi kepelbagaian nama bagi menggambarkan kemuliaan dan keagungannya. 

Ingin tahu kisah-kisah menarik tentang Al-Quran? Klik disini

Share artikel ini di:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Sertai Kelas Bimbingan Individu

Masa pembelajaran adalah fleksibel dan anda boleh mengatur masa belajar mengikut kesesuaian