Al-Mu’awwidzataini 2 : Surah Al-Falaq

Dari Uqbah bin Amir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Tidak diketahui ada ayat-ayat yang semisal ini sama sekali. “Katakanlah, “Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Al-Falaq,” dan “Katakanlah, “Aku berlidung kepada Rabb (yang memelihara dan mengatur) manusia.”

~ Hadis riwayat Muslim~

Surah Al-Falaq merupakan surah ke 113 di dalam Al-Quran.

Nama Al-Falaq bererti waktu Subuh, disebut pada ayat pertama surah ini.

Keutamaan surah ini selalu bersama surah An-Nas lantas disebut sebagai Surah Al Mu’awwidzataini.

Kedua surah ini mengandungi ta’widz (perlindungan).

Sama seperti surah An-Nas, di dalam surah ini Allah menegaskan padaNyalah manusia memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan.

quran

Ayat dan Terjemahannya

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh.

Daripada kejahatan makhlukNya.

Dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita.

Dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada simpul-simpul, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

quran4

Dalam ayat pertama, Allah memerintahkan untuk berlindung (isti’adzah) kepadaNya sahaja.

Isti’adzah termasuk ibadah, dilakukan semata-mata untuk dan kerana Allah.

Dialah yang mampu menghilangkan kegelapan yang pekat dari seluruh alam raya di waktu subuh.

Dan berkuasa untuk melindungi hambaNya perlindungan dari segala ketakutan.

Setelah memohon perlindungan secara umum dari semua kejahatan, kita memohon perlindungan khusus daripada Allah.

Perlindungan khusus yang dimohon adalah daripada:

1. Kegelapan dan kejahatan malam ~ dimana banyak berlakunya kejahatan dimalam hari.

2. Wanita-wanita tukang sihir yang membaca jampi serapah, kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat.

3. Kedengkian yang ada pada seorang hamba sehingga memudaratkan hamba yang lain.

Sebagaimana kata Khalifah Bani Umaiyah iaitu Umar bin Abdul Aziz,

“Saya tidak melihat orang zalim yang lebih mirip dengan orang terzalimi daripada orang yang dengki.”

Menurut riwayat Al-Baihaqi, surah Al-Falaq dan Surah An-Nas diturunkan pada masa Rasullullah s.a.w. disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A’sham dengan sebelas simpulan.

Bila dibacakan satu demi satu ayat-ayat dari kedua surah, maka terlerailah simpulan itu satu persatu.

Kitab sahih Al-Bukhari turut mencatat riwayat ini.

quran1

Fadilat Surah Al-Falaq

Surah Al-Falaq seringkali dibaca bersama Surah An-Nas untuk tujuan berikut:

1. Jika dibacakan sebelum tidur, ia bertujuan untuk menghindari dari segala macam jenis sihir, godaan syaitan yang terkutuk, baik yang berasal dari golongan manusia maupun jin.

2. Bila dibaca 100 kali, dapat melindungi diri dari akan godaan syaitan, manusia, kegelapan malam, mahupun kejahatan manusia.

3. Bila dibaca 3 kali waktu pagi dan petang, Allah akan mencukupkan keperluannya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Apakah engkau tidak melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang belum pernah ada bandingannya. Ayat-ayat itu ialah ‘Qul A’uzdu Birabbil Falaq’ (Al-Falaq) dan ‘Qul A’udzu Birabbin Naas’ (An-Nas).”

~ Hadis Riwayat Muslim~

Firman Allah SWT dalam Surah Fussilat, ayat 36 :
“Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari Syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia lah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

Tidak ada surah yang menyerupainya dalam memohon perlindungan Allah Yang Maha Berkuasa.

Tidak ada disebut akannya didalam kitab terdahulu baik Zabur, Taurat dan Injil.

Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dari ‘Uqbah bin ‘Amir RA, Rasulullah SAW bersabda:
“Keduanya (surah Al Mu’awwidzataini) membentengi diri dari penyakit ‘ain (penyakit akibat pandangan yang berbahaya, baik pandangan bangsa jin maupun manusia).”

Share artikel ini di:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Sertai Kelas Bimbingan Individu

Masa pembelajaran adalah fleksibel dan anda boleh mengatur masa belajar mengikut kesesuaian